detectare si alarmare la incendiu


Instalaţiile de semnalizare a incendiilor trebuie să asigure: – detectarea incendiilor atât pe căile de circulaţie pentru funcţionarea normală a construcţiilor, cât, mai ales, în spaţiile şi încăperile auxiliare, precum şi în acele încăperi în care incendiul ar putea evolua nestânjenit, fără a fi observat în timp util; – anunţarea incendiului la punctul de supraveghere permanentă, automat şi/sau prin declanşatoare manuale de alarmă şi telefoane de interior, precum şi, după caz, la unitatea de pompieri (serviciu de pompieri); – alarmarea operativă a personalului de serviciu, care trebuie să organizeze şi să asigure prima intervenţie şi evacuarea utilizatorilor în conformitate cu planurile de acţiune stabilite; – avertizarea ocupanţilor (utilizatorilor) din clădire asupra pericolului de incendiu şi transmiterea de instrucţiuni (mesaje) pentru evitarea panicii. Echipamentul de control şi semnalizare (centrala de semnalizare) este o componentă a unei instalaţii de semnalizare a incendiului care poate fi utilizat, după caz, pentru: – a recepţiona semnale de la detectoarele conectate; – a determina dacă aceste semnale corespund unei condiţii de alarmă; – a indica o condiţie de alarmă acustic şi optic; – a indica locul izbucnirii incendiului; – a înregistra, dacă este posibil, oricare din aceste informaţii; Echipamentul de control şi semnalizare (centrala de semnalizare) trebuie să semnalizeze fără ambiguitate următoarele stări de funcţionare ale instalaţiei de semnalizare a incendiilor: – starea de veghe, când echipamentul de control şi semnalizare este alimentat de o sursă de alimentare electrică şi în absenţa semnalizării oricărei alte stări ; – starea de alarmă la incendiu, când este semnalizată alarma la incendiu; – starea de defect, când este semnalizat un defect; – starea de dezactivare, când este semnalizată o dezactivare; – starea de testare, când este semnalizată o testare a funcţionării. Instalaţiile de semnalizare a incendiilor  trebuie să asigure alarmarea pentru evacuarea persoanelor, să asigure ori să faciliteze intervenţia pompierilor şi să pună în funcţiune sistemele de limitare a propagării incendiului.